DNY otevřených dveří ZUŠ Hradec nad Moravicí

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí letos poprvé osloví veřejnost prostřednictvím Dnů otevřených dveří!
Ve dnech 24. a 25. května od od 14.00 do 18.00 hodin mohou děti i rodiče navštívit školu a podívat se, jak probíhá výuka.
Dny otevřených dveří jsou určeny široké veřejnosti. Dveře každé učebny budou v tyto dny skutečně otevřené všem, kdo by chtěl nahlédnout, jak probíhá výuka a hra na hudební nástroje.

Vítáni jsou rodiče i jejich ratolesti, učitelé školy rádi zodpoví všechny dotazy týkající se studia a talentové zkoušky. Možnost vidět, že výuka hry na hudební nástroje probíhá hravou bezprostřední formou, která sebou nese spoustu dalších benefitů, se otevírá v ZUŠ Hradec nad Moravicí vůbec poprvé.
„Domníváme se, že Dny otevřených dveří můžou pomoci k pochopení, že základní umělecké školství není nic, co by bylo odtrženo od reality, ale co naopak v dnešní složité době dává dětem pocit sounáležitosti, osobnostního rozvoje, arteterapie a společného sdílení a prožívání kulturních a společenských podnětů“, vysvětluje paní ředitelka Marta Scholzová, která Den otevřených dveří uvítala jako vstřícnou možnost přiblížit školu veřejnosti.