BLAHOPŘEJEME K MIMOŘÁDNÉMU ÚSPĚCHU!

Výsledky celostátní kola soutěže ZUŠ ČR
ve hře na dechové nástroje
Liberec 21. – 24. 5. 2015

liberec

Hra na příčnou flétnu:
1. kategorie
Jonáš Slovák – 2. místo
Ludmila Rosenbaumová – 1. místo
3. kategorie
Anna Hrudová – 1. místo

Cena poroty za interpretaci skladby I. Clarke: Hypnosis

Magdaléna Hrudová – Cena poroty
za pedagogické vedení