blahopřejeme

Naše žačka Lucie Hoňková úspěšně absolvovala přijímací talentovou zkoušku ve hře na příčnou flétnu na Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě, kam byla přijata z 1. místa v oboru hudba. Děkujeme p. uč. Magdaléně Hrudové za pedagogické vedení a p. uč. Petru Okénkovi za citlivý klavírní doprovod.