Archiv autora: ZUŠ Hradec

KOLEKTIVNÍ VÝUKA OD 7.12. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od 7. prosince lze podle 3. stupně “PES” vyučovat ve škole i skupiny do 10ti žáků. Vaši učitelé kolektivní výuky, kde je počet ve skupince vyšší než 10 žáků, vás seznámí se způsobem rozdělení této výuky do menších skupin.Těšíme se na vás ve zbývajících hudebních předmětech a ve výtvarném oboru!

ZUŠ Hradec nad Moravicí

Zahájení individuální výuky od 25.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

s radostí vám oznamujeme, že od středy 25. 11. 2020 bude umožněna hudební individuální výuka (jeden učitel a jeden žák). Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. V případě, že vaše dítě má výuku ve skupince (hra na kytaru, keyboard, zobcovou flétnu či zpěv), bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu jeden učitel – jeden žák. 

Podmínky pro pohyb ve škole: Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. V rámci výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zpěv,  hra na dechové nástroje, nemusí žáci nosit roušku.

Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech a pro další komunikaci využili raději telefon, email či systém IZUŠ. 

Distanční forma výuky probíhá i nadále v kolektivních předmětech hudebního oboru (Nauky o hudbě, Vyprávění o hudbě, Pěvecký sbor, komorní a souborové hry) a ve výtvarném oboru.

S úctou 

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy

POCTA MIROSLAVU KABELÁČI

Žák ZUŠ Hradec nad Moravicí Lukáš Bátor (ze třídy uč. Petra Okénky) účinkoval formou videonahrávky na koncertě Děti Umělecké besedě, který byl složen z domácích videí dětí z celé republiky. Umělecká beseda je spolek sdružující české umělce ve třech odborech: literárním, výtvarném a hudebním. Jedná se o jednu z nejstarších uměleckých organizací, jejíž tradice trvá už od roku 1863. Mezi současné členy Umělecké besedy patří například herci Arnošt Goldflam a Marek Eben, z našeho kraje jsou to například klarinetista Karel Dohnal či ostravský akademický malíř Eduard Ovčáček. Osmiletý klavírista Lukáš Bátor nahrál video s kompozicí skladatele Miloslava Kabeláče (1908–1979), který patří k nejrespektovanějším a nejznámějším českým autorům narozeným ve 20. století. Také Kabeláč patřil ke členům Umělecké besedy a Lukáškovo domácí video tak pomohlo připomenout tvorbu tohoto nevšedního skladatele.

VÝTVARNÍCI OPĚT ZAZÁŘILI

Gratulujeme našim výtvarníkům ke krásným pracím, které se umístili na předních příčkách v soutěžní přehlídce  „Múzy Ilji Hurníka“ na téma „Inspirace uměním 20. a 21. století“, a to i přes nepříznivou koronavirovou dobu.

Licie Balová

Ve zlatém pásmu byli oceněni – Vojtěch Kupec a Mikuláš Scholz. Oba mladí výtvarníci zpracovali téma „Cesta k ornamentu“ a vytvořili tak své vlastní originální ornamenty. Ve stříbrném pásmu se umístila Nikol Curylová, která se nechala inspirovat námětem „Cesty k umění“ a  nebála se experimentovat nejen s technikou, ale i použitými materiály. Dalším oceněným byl Petr Škrobánek a jako skalní fanoušek počítačové grafiky, se nebál tímto způsobem zpracovat téma „Ztracené čáry“. Poslední výtvarnicí ve stříbrném pásmu byla Lucie Balová, která svou výtvarnou práci také vytvořila pomocí počítačové grafiky, ale zaměřila se na téma „Inspirace Art Brut“. Naši výtvarníci od loňského školního roku mohou díky úspěšnému projektu Ministerstva školství –  Šablony II zpracovávat svá výtvarná díla i na nově zakoupených iPadech a pomocí tužek Apple Pencil se takto věnovat počítačové grafice na nejvyšší úrovni. Děkujeme všem výtvarníkům za milou prezentaci naší školy a uč. Barboře Čvančarové za odborné vedení a přípravu svých svěřenců.

Vážení rodiče a milí žáci,

máme pro vás dvě zajímavé nabídky:

1) Do vašich Google emailových schránek jsou každý týden zasílány dětem přípravných až 4. ročníků Nauky o hudbě, zábavné, hudebně hravé hry, kvízy a jiné příjemné materiály. Využijte této dobrovolné nabídky naší školy, díky které si vaše děti odpočinou od náročných úkolů této nelehké doby a snad si i zlepší náladu.

2) Letošní koncert „Hraje celá rodina“ bude přejmenován, a to na „Z pokojíčku do ucha, kdo má uši, naslouchá“ a proběhne online formou.Tímto vás prosíme o zasílání vašich domácích videí do 20.11. –  budeme rádi za hry jednotlivců, sourozenců i celých rodin, pokud v této náročné době ještě stíháte muzicírovat. Poté videa sestříháme a umístíme na webové a FB stránky školy.

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky!

Marta Scholzová, ředitelka školy

Vážení rodiče a milí žáci,

v souvislosti s nekončící epidemiologickou situací jsme nuceni i nadále pokračovat v distanční formě výuky.
Děkujeme za vaši podporu a spolupráci.

Marta Scholzová, ředitelka školy

aktuálně – organizační opatření

Vážení rodiče a milí žáci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14.10. do 1.11. opět platí zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. ZUŠ přejde od středy 14. října na distanční vzdělávání v souladu s §184a školského zákona. Děkujeme za pochopení

Zahájení individuální výuky

Vážení rodiče a milí žáci,
dle usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 zůstává ZUŠ do odvolání uzavřena a pokračujeme v distanční formě výuky (Výtvarný obor, hudební obor - kolektivní předměty - hudební nauky, komorní a souborové hry, pěvecký sbor, sólový zpěv). Výjimku mají hudební individuální výuky typu 1 učitel - 1 žák, které proběhnou prezenčně v ZUŠ, dle rozvrhu hodin (tedy kromě hodin sólového zpěvu). V případě,že vaše dítě hraje na kytaru, keyboard či zobcovou flétnu ve skupince, bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu 1 učitel - 1 žák. V nejbližší době vás budou učitelé kontaktovat a domluví se s vámi na dalších podrobnostech.
Prosíme rodiče, aby v době krizových opatření nevstupovali do budovy školy a vybavili své děti rouškami.
Dále se MŠMT rozhodlo změnit organizaci školního roku 2020/2021 a dny 26. října - 27. října  2020 stanovit jako volné dny, což znamená, že Podzimní prázdniny budou mimořádně trvat od 26. - 30. října.  Výuka začne opět 2. listopadu. Posledním bodem je žádost o pomoc spočívající v dobrovolném stažení aplikace eRouška do vašich mobilních telefonů.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další muzicírování.
Čti dále Zahájení individuální výuky