V pátek, 2. prosince 2022 proběhl Adventní koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Benkovicích. Byla to úžasná prezentace po tříleté absenci této kulturní tradice. Návštěvníci a kultury chtiví posluchači byli obdařeni například výběrem skladeb současné české skladatelky Jolany Saidlové, z jejíž tvorby zazněly písně Bílou cestičkou, Hvězdičko má, Koleda „Ká“ a další.Vrcholem tohoto koncertu zněly světoznámé melodie v sólových výstupech jmenovitě Apolenky Víchové, Jáchyma Metelky, Alenky Kadlubiecové, Jonáše Slováka, Dity Baraňákové i sbormistryně Dětského pěveckého sboru ZUŠ a Pěveckého sboru G.ola Olgy Golhové.Celou atmosféru tohoto koncertu posílilo žesťové kvarteto dílem Adama Michny z Otradovic v podání Elišky Rožanské, Nely Beinhauerové, Vojtěcha Mejzlíka a Jáchyma Hrbáče. Touto cestou děkujeme celému týmu obce Benkovice, v čele panu Miroslavu Víchovi.

Text: Olga Golhová