Ohlédnutí za “ZUŠkařením”

Ve čtvrtek 9. června proběhla oblíbená celoškolní akce s názvem „ZUŠkaření“, která přinesla všem zúčastněným mnoho hezkých chvil. Návštěvníci si mohli poslechnout  koncert v kostele sv. Petra a Pavla či později v sále školy být přítomni vernisáži absolventů výtvarného oboru a prohlédnout si výtvarnou výstavu při druhé části programu. Nakonec následoval neformální koncert školních kapel a netradičních hudebních seskupení, který završil pestrý program celého ZUŠkaření. Velké poděkování patří Spolku rodičů a přátel při ZUŠ za zajištění skvělého občerstvení pro všechny a vedení města Hradec nad Moravicí za vyjádření své podpory žákům a všem zaměstnancům školy.