koncert sborů

Koncert sborů předčil má očekávání
V pondělí 28. března se uskutečnil v opavském kostele sv. Janů (sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty) mimořádný koncert sborů, který spojil dva rozdílné světy – školní hradecký a chrámový hlavnický do jednoho silného okamžiku.
V úvodu všechny přivítal pan Václav Müller, správce kostela a ředitel Festivalu Slunovrat. Ve své řeči mimo jiné seznámil publikum zaplněného kostela s posláním duchovního prostoru a naznačil kam se ubírají kroky pro záchranu této nevšední památky v samém srdci Opavy.

První část koncertu patřila žákům ZUŠ Hradec nad Moravicí a školnímu Pěveckému sboru, který byl posílen o sbor dospělých. Oba malé sbory při škole vede paní učitelka Olga Golhová a na klavír je doprovází její žák Josef Vícha. Během programu byl prostor i na pěvecké duo, kdy v podání paní učitelky Olgy Golhové a Dity Baraňákové se kostelem nesla meditační skladba Cesara Francka Panis Angelicus. Sborový repertoár také zpestřil svým sólem Jonáš Slovák, který zazpíval Cacciniho píseň Ave Maria nevšední technikou – kontratenorem za klavírního doprovodu pana učitele Václava Stoklasy, za což zaslouženě sklidil nekončící potlesk obecenstva.
V druhé části programu se představil hlavnický chrámový sbor Jubilate s dílem – Requiem, zkomponovaným regenschorim panem Karlem Frydrychem, jež sbor také doprovázel na varhany. Dirigentkou 17-ti členného chóru byla Kamila Kramná, praneteř Karla Frydrycha. Pěvecké hlasy  hudebně dokreslil smyčcový kvartet.
Celý koncert se nesl v příjemně sdílné atmosféře a dodal všem přítomným naději, že hudba i nadále spojuje a je lhostejno, z které vesnice, města nebo země pocházíme, zda se známe, či se vidíme poprvé, protože pokud budeme chtít, vždy najdeme cestu jeden k druhému a bude nám společně dobře.
Prozradím, že toto spojení sborů nebylo ani trochu náhodné. Jde o dvě mé srdcové místa. Hlavnický sbor představuje můj rodný domov a sbor z Hradce nad Moravicí, můj  hudební domov, kde mohu s pomocí svých kolegů realizovat hudební a výtvarné sny našim žákům.
Děkuji za pozvání pořadateli a děkuji všem účinkujícím, především Olze Golhové, Kamile Kramné a Karlu Frydrychovi za mimořádně krásný večer. Věřím, že nebyl poslední.
Marta Scholzová