Přátelé výtvarné tvorby,

zveme vás na krátkou online výstavu prací našich mladých výtvarníků, kterou pro vás připravila p. uč. Eva Muchová společně se svými žáky.