KRAJSKÁ KLAVÍRNÍ A AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA

V pátek  24.4.2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská klavírní přehlídka. Prestižní klavírní akce se zúčastnili žáci, kteří byli vybrání z okresního kola, a mezi které patříla i žákyně Julie Havrlantová z klavírní třídy Petra Okénky. Téhož dne se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konala i Krajská akordeonová přehlídka, kde naši školu prezentoval akordeonista Lukáš Duben ze třídy Marty Scholzové. Obě přehlídky se nesly v přátelském duchu a byly plné skvělé muziky!