Múzy Ilji Hurníka

V ZUŠ Ostrava Zábřeh se 17. října 2018  konal 6. ročník soutěžní přehlídky „Múzy Ilji Hurníka“, kde naši školu reprezentovaly dvě žákyně.

Alexandra Martínková, žákyně učitele Romana Vaňka získala  ve hře na saxofon  Zlaté pásmo a Marta Binarová,  žákyně učitelky Veroniky Dubnové,  získala ve hře na akordeon Stříbrné pásmo.     

Oběma děvčatům srdečně gratulujeme.

Oznámení o ředitelském volnu

Z provozně technických důvodu (rekonstrukce učeben) v budově ZUŠ v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313, vyhlašuji na čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. 2018 „ŘEDITELSKÉ VOLNO“. V těchto dnech výuka v Hradci nad Moravicí nebude. Na pobočce v ZŠ Skřipov výuka bude probíhat beze změn.

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek

Dechové nástroje

přijati žáci:  D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13

náhradníci: D1, D4, D14 – možnost hudebního kurzu*

Strunné nástroje

přijatí:  S3

náhradníci:  S1,S2, S4, S6, S7, S8, S12, S13, S14 – možnost hudebního kurzu*

 Klávesové nástroje a zpěv

přijatí: A1, Z2, Z4, Z5, KL10,

náhradníci: A2, A3, Ke4, Ke5, Ke6 – bez možností kurzu

Z1, Z3, Z6, KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6, KL7, KL8, KL 9  – možnost  hudebního kurzu*

Výtvarný obor

přijatí: Hradec nad Mor. V22, V24; Skřipov V27

náhradníci: Hradec nad Mor. V1, V2, V3, V4; Skřipov V13, V25, V26

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky nově přijatých žaků do 30. 6. 2018 na webových stránkách: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

* upřesnění hudebních kurzů proběhne začátkem září 2018.  První blok hudebních kurzů zahájíme 1. 10. 2018. Více informací naleznete na: http://zus-hradec.cz/doplnkova-cinnost/