Informace k postupnému obnovení prezenční výuky v ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě hygienických požadavků MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ s ohledem na možnosti a limitované prostory školy vám sdělujeme, že prezenční forma výuky v ZUŠ Hradec nad Moravicí a na pobočce v ZŠ Skřipov bude nabíhat postupně, a to ve třech etapách:

Od 11. května 2020 bude možná prezenční individuální výuka v hudebním oboru. Distanční forma výuky zůstává ve výtvarném oboru a v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 18. května 2020 bude možná prezenční výuka výtvarného oboru. Distanční forma výuky zůstává v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 25. května 2020 bude možná prezenční výuka kolektivních hudebních předmětů ve skupinách do 15 osob. (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Stále platí, že pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, budeme mu i nadále poskytovat distanční podporu.

Žáci jsou povinni před zahájením výuky odevzdat čestné prohlášení “o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění”.

Předem děkujeme za spolupráci při vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance ZUŠ Hradec nad Moravicí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S úctou

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ

Zpráva MŠMT k obnovení výuky

Vážení rodiče,

dle aktualizovaného harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství ze dne 30. 4. 2020 vyplývá, že dne 11. května bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách.

Bohužel stále ještě nebyl MŠMT zveřejněn slíbený manuál pro ZUŠ, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol, proto sledujte dále webové stránky školy, kde se brzy dozvíte více.

Mgr. Marta Scholzová
ředitelka ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

v posledních dnech čelíme situaci, kterou nikdo z nás nečekal. Tento stav není pro nikoho příjemný a začínáme pociťovat dopady preventivních opatření. Přesto všechno, Vám děkujeme za zodpovědný a vstřícný přístup s obohacující spolupráci v rámci „distančního vzdělávání“, které rozvíjí další kompetence nejen Vašich dětí (našich žáků), ale i nás pedagogů. Společně, skrze ICT technologie – on-line výuku se snažíme dál směřovat k naplňování Školního vzdělávacího programu s mottem „Srdce pro umění, umění pro radost“! Věříme, že i v této nelehké době Vám hudební a výtvarné aktivity přináší radost a pomáhají zrelaxovat od náročných úkolů těchto těžkých dnů.

Přejeme vám všem hodně sil a brzy na shledanou v lepších časech.

Za kolektiv učitelů ZUŠ Hradec nad Moravicí

Mgr. Marta Scholzová

ředitelka ZUŠ