Mimořádný úspěch pěveckého oddělení ZUŠ Hradec nad Moravicí

Ve dnech 30.4.-1.5.2022 se v Turnově konalo Ústřední kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Předcházel tomu několikaměsíční maraton v podobě školního, okresního a krajského kola, které se konaly v různých městech našeho kraje. V pěveckém oddělení se k soutěži připravovali celkem 4 zpěváčci ve věku 11 až 18 let Anežka Bilerová, Apolena Víchová, Lukáš Bátor a Jonáš Slovák. V krajském kole svého maxima dosáhli Lukáš Bátor a Anežka Bilerová a získali 1. místa. Nejvyšší ocenění v krajském kole a možnost reprezentovat ZUŠ v Hradci nad Moravicí v celostátním kole dostal dlouholetý žák školy Jonáš Slovák, který si za klavírního doprovodu pana učitele Petra Okénky poté z Turnova odnesl krásnou bronzovou příčku. Krom 3. ceny ve své kategorii získal také Diplom za vyjímečnou interpretaci skladby Mein Vater ist ein Appenzeller. Tuto lidovou píseň jako jediný soutěžící zpíval formou jódlování a navíc s vlastním kytarovým doprovodem. Zazářil tak unikátní hlasovou technikou, která je známá střídáním tónů z hrudního rejstříku do falzetu v rychlých skocích. 

Text: Olga Golhová

Vedení školy ze srdce gratuluje paní učitelce Olze Golhové, Jonášovi Slovákovi a panu korepetitorovi Petru Okénkovi za skvělou reprezentaci školy i Města Hradec nad Moravicí a  přeje hodně talentovaných žáků, píle a houževnatosti do dalších let.