Archiv rubriky: Nezařazené

Ve středu 22. 9. oslavil opavský denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami “Mraveneček” dvacátý rok své činnosti. Slavnostní odpoledne se konalo v klubu ART v Obecním domě v Opavě. Při této příležitosti vystoupili i žáci Základní umělecké školy z Hradce nad Moravicí a hudebně tak dokreslili slavnostní náladu. 

Čti dále

Milí příznivci ZUŠ-ky,

ráda bych udělala drobné ohlédnutí za pozoruhodnou akcí „Poznej svou MASku“, která se konala 18. září v areálu vlakového nádraží v Hradci nad Moravicí. Akce to byla opravdu zajímavá a propojila několik oblastí technického, gastronomického i uměleckého života v našem regionu.

Čti dále

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 v době od 14:00 do  17:00 hodin v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313, kdy si prosím domluvte se svými učiteli rozvrh hodin.  Těšíme se na vás!

ROZVRH HODIN NAUKY O HUDBĚ

Pondělí – uč. K. Sobotková

13:20 – 14:05         2. ročník

14:10 – 14:55         3. ročník 

15:00 – 15:45         1. ročník 

15:55 – 16:40         Vyprávění o hudbě – PHV

16:45 – 17:30         4. skupina (Vyprávění o hudbě – 4. ročník) smíšená třída

Úterý – uč. J. Král

15:30 – 16:15        4. ročník

Vážení rodiče a milí žáci,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.5. 2021 se od 24. 5. 2021 upravuje provoz školy následovně:

Při výuce do počtu 10 žáků je umožněn vstup žáků do školy bez podstoupení vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Ostatní výuka nad 10 žáků je možná při splnění následujících podmínek:

žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku:

a) prokáže, že

1) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

3) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Obecná pravidla k hygienickým nařízením:

Nemít příznaky infekčního onemocnění. Zdravotní roušky žáci do 15 let, respirátory žáci nad 15 let. Být testován dle pokynů MZd a doložit čestné prohlášení rodičů při skupinové výuce nad 10 žáků. Děti do 6 let se testovat nemusí, tedy nemusí předkládat ani čestné prohlášení.

Těšíme se na vás!

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ

FAMÓZNÍ ZAČÁTEK NAŠICH žáků NA 5. ROČNÍKU ZUŠ OPEN 2021

ZUŠ Open – celostátní festival základních uměleckých škol ve spolupráci s vydavatelstvím Hudební všeználek iniciovali projekt, kterého se zúčastnilo celkem 130 dětí z celé České republiky i ze Slovenska. Do tohoto společného díla se pod vedením paní uč. Olgy Golhové zapojili i čtyři žáci pěveckého oddělení naší školy: Apolenka Víchová, Nikolka Markusová, Dita Baraňáková a Jonáš Slovák. Díky vládním opatřením žáci natáčeli upravenou verzi melodie Ódy na radost ze svých domovů. Autorské úpravy ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost se v čase pandemie zhostila skladatelka, hudebnice a textařka Marie Sommerová.

„Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný,“ vyzývá patronka ZUŠ Open, světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená.

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole k talentovým zkouškám.

Ukázky tvoření našich žáků: