Archiv rubriky: Nezařazené

aktuálně – organizační opatření

Vážení rodiče a milí žáci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14.10. do 1.11. opět platí zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. ZUŠ přejde od středy 14. října na distanční vzdělávání v souladu s §184a školského zákona. Děkujeme za pochopení

Zahájení individuální výuky

Vážení rodiče a milí žáci,
dle usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 zůstává ZUŠ do odvolání uzavřena a pokračujeme v distanční formě výuky (Výtvarný obor, hudební obor - kolektivní předměty - hudební nauky, komorní a souborové hry, pěvecký sbor, sólový zpěv). Výjimku mají hudební individuální výuky typu 1 učitel - 1 žák, které proběhnou prezenčně v ZUŠ, dle rozvrhu hodin (tedy kromě hodin sólového zpěvu). V případě,že vaše dítě hraje na kytaru, keyboard či zobcovou flétnu ve skupince, bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu 1 učitel - 1 žák. V nejbližší době vás budou učitelé kontaktovat a domluví se s vámi na dalších podrobnostech.
Prosíme rodiče, aby v době krizových opatření nevstupovali do budovy školy a vybavili své děti rouškami.
Dále se MŠMT rozhodlo změnit organizaci školního roku 2020/2021 a dny 26. října - 27. října  2020 stanovit jako volné dny, což znamená, že Podzimní prázdniny budou mimořádně trvat od 26. - 30. října.  Výuka začne opět 2. listopadu. Posledním bodem je žádost o pomoc spočívající v dobrovolném stažení aplikace eRouška do vašich mobilních telefonů.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další muzicírování.
Čti dále Zahájení individuální výuky

zpěváci si stihli ještě zazpívat

Na konci září se v malebném kostelíku sv. Petra a Pavla v Kružberku uskutečnil Pěvecký koncert starších žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí a „Sirén &…“- sboru dospělých při ZUŠ. Program pod vedením uč. Oľgy Golhové v podobném znění slyšela i veřejnost na dalším Pěveckém koncertě na konci října v komunitním centru Anima Viva v Opavě – Kylešovicích. Repertoár obou koncertů přilákal všechny věkové generace a nadchl přítomné publikum. Nezbývá než věřit, že se brzy dočkáme dalších veřejných vystoupení!

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MZ ČR je od pátku 18. září 2020 povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, a to i při samotném vyučování. Výjimku tvoří pouze výuka zpěvu a hra na dechové nástroje. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy

Mimořádné opatření

Od čtvrtka 10. září 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách školy. Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech. Pro další komunikaci, prosím, využívejte telefon, email či IZUŠ. Děkujeme za pochopení.

Rozvrh hodin Nauky o hudbě ve šk.roce 2020/2021

Pondělí – uč. K. Sobotková

13:20 – 14:05         2. ročník

14:10 – 14:55         3. ročník 

15:00 – 15:45         1. ročník 

15:55 – 16:40         Vyprávění o hudbě – PHV

16:45 – 17:30         4. skupina (Vyprávění o hudbě – 4. ročník) smíšená třída

Úterý – uč. J. Král

15:30 – 16:15        4. ročník

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020 v době od 14:00 do  17:00 hodin v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313.  Těšíme se na vás! 

                                         

Informace k provozu školy

V současné době není zavedeno plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek). Nošení roušek v ZUŠ Hradec nad Moravicí může ale být vyžadováno podle aktuální situace na základě pokynů příslušné hygienické stanice (např. jen ve vybraných okresech). O této skutečnosti (a případných dalších protiepidemických opatřeních) bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budovy školy. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Vstup zákonným zástupcům do budov školy je povolen v případech jako např. vracení a půjčování hudebních nástrojů, placení školného apod. Žádáme rodiče, aby další vstup do školy se svými dětmi (jako opakovaný doprovod do školy) omezili na minimum – např. jen u nejmladších dětí. Vstup rodičům a ostatním osobám do budov školy při koncertech a dalších veřejných akcí je povolen.