Soutěže školní rok 2011/2012

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu se konalo 2.3.2012 v ZUŠ V. Kálika Opava. Všechny naše soutěžící Monika Halfarová, Anna Hrudová, Lenka Kopfová a Klára Cihlářová se umístily na 1. místech s postupem do krajského kola. V krajském kole skončily rovněž na 1. místech a Anna Hrudová, Monika Halfarová a Klára Cihlářová postoupily do ústředního kola. Klára Cihlářová skončila jako absolutní vítězka soutěže a získala zvláštní ocenění poroty za výraznou interpretaci skladby Iana Clarka – Sunday Morning. Zvláštní ocenění poroty za vynikající klavírní spolupráci získala rovněž Magdaléna Hrudová ml. a paní učitelka Magdaléna Hrudová, která je na soutěž připravila, získala Zvláštní ocenění poroty za výjimečný pedagogický úspěch.

Do ústředního kola ve hře na příčnou flétnu postupovalo celkem 6 soutěžících moravskoslezského kraje, z toho byly 3 žákyně naší ZUŠ. V tomto kole, které se konalo ve dnech 5. a 6. 5. 2012 v Kladně, získaly 1. místa ve svých kategoriích Anna Hrudová, Lenka Kopfová a Klára Cihlářová. Anna Hrudová skončila navíc jako absolutní vítězka soutěže. Diplom za korepetici získala Magdaléna Hrudová ml. a paní učitelka Magdaléna Hrudová, která děvčata na soutěž připravila, získala Diplom za pedagogickou činnost.

V okresním kole této soutěže získali rovněž ocenění tito žáci: ve hře na zobcovou flétnu Šárka Škrobánková 2. místo, ve hře na klarinet Veronika Cáhlová 3. místo. Obě žákyně jsou ze třídy p. uč. Romana Vaňka. Ve hře na trubku získal František Kupčík 3. místo, na soutěž ho připravil učitel Jan Mückstein.

Na V. ročníku mezinárodní soutěže Talent Awards, která se konala dne 10.3.2012 ve Frýdku Místku, se stali hlavními vítězi Veronika Dubnová a Jakub Melecký – akordeonové duo a Anežka Štenclová – akordeon. Byli vybráni a reprezentovali školu vystoupením na Galavečeru soutěže v Praze. Tito žáci hrají pod vedením p. uč. Marty Kotalové.

Na letošním 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2012“ získala naše škola 2 čestná uznání. Hodnoceno bylo 26 064 prací z 67 zemí. Jednalo se o práce Ondřeje Šuberta a Daniela Holeše. Tito žáci pracují pod vedením p. uč. Ivety Cihelkové.

Miroslav Vitásek – ředitel ZUŠ