Soutěže školní rok 2010/2011

Soutěže:

V národních soutěžích vyhlášených MŠMT pro základní umělecké školy jsme v letošním školním roce získali tato umístění:

Ve hře na akordeon se v krajském kole, které se uskutečnilo v ZUŠ Klimkovice, umístily Anežka Štenclová a Veronika Dubnová na 2. místě. V komorní hře získalo akordeonové duo Veronika Dubnová a Jakub Melecký 3. místo. Tyto žáky připravovala na soutěž uč. Marta Kotalová.

V krajském kole soutěže ve hře na kytaru, které se konalo v ZUŠ Frýdek-Místek, získala Anna Plšková čestné uznání, kytarové duo Adéla Víchová a Anna Plšková 3. místo. Tyto žákyně jsou ze třídy uč. Ireny Rybové. Kytarové trio hrající ve složení Jakub Honěk, Petr Hruda a Tomáš Pěla (uč. Miroslav Vitásek) se umístilo na 3. místě.

Na mezinárodní interpretační soutěži „Pro Bohemia“ získaly žákyně uč. Magdalény Hrudové ve hře na příčnou flétnu následující ocenění: Anna Hrudová čestné uznání (byla nejmladším účastníkem soutěže) a Klára Cihlářová 3. místo. Tato soutěž proběhla za účasti pěti států. Kategorie, ve které soutěžily naše žákyně, byla vyhlášena pro všechny dřevěné dechové nástroje (na 1. místě se umístila hobojistka z Polska a na 2. místě klarinetista z Česka).

Klára Cihlářová byla za tyto výsledky vybrána na prestižní přehlídku „Talenty regionu“, která proběhla na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě.

Na X. mezinárodním festivalu akordeonistů „EUROMUSETTE-GOLDENTANGO“ v Rajeckých Teplicích získala Anežka Štenclová stříbrné pásmo ve hře na akordeon. Tato žákyně navštěvuje třídu učitelky Marty Kotalové.

Všem úspěšným soutěžícím patří poděkování za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města Hradce nad Moravicí. Poděkování si zaslouží i učitelé, kteří je na tyto soutěže připravili.

Přehlídky:

IV. národní přehlídky „Máme rádi baroko“, která proběhla 23.3.2011 na Církevní konzervatoři v Opavě se zúčastnil jeden žák klavírního oddělení.

Šest našich žáků vystoupilo 6.6.2011 na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů „Múziáda 2011“ ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.

Ve dnech 2.-3.7.2011 proběhlo V. Setkání tanečních orchestrů ZUŠ, kde se představil taneční orchestr naší školy. Uskutečnilo ve Valašských Kloboukách .

Miroslav Vitásek – ředitel ZUŠ