Soutěže školní rok 2009/2010

V národních soutěžích vyhlášených MŠMT pro základní umělecké školy jsme v letošním školním roce získali mimořádné úspěchy.

V soutěži komorní hry s převahou dechových nástrojů se trio příčných fléten umístilo v krajském kole na 1. místě, obdrželo diplom absolutního vítěze a postup do ústředního kola. V ústředním kole, které se konalo v ZUŠ Liberec skončilo opět na 1.místě. Toto trio hrálo ve složení Eva Bradávková, Klára Cihlářová a Lenka Kopfová, žákyně třídy paní učitelky Magdalény Hrudové. Patří jim velké poděkování za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města Hradce nad Moravicí. Hlavní poděkování si určitě zaslouží paní učitelka, která je na tuto soutěž připravila.

Soutěže ve hře tanečních orchestrů se zúčastnily dva naše soubory. Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí, který hraje pod vedením pana učitele Romana Vaňka se v krajském kole umístil na 2.místě. John`s Band, soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, získal 1. místo a postup do ústředního kola (vedoucí souboru paní učitelka Magdaléna Hrudová).

V ústředním kole, které se uskutečnilo 11.6.2010 v ZUŠ Litvínov se v silné konkurenci umístil na 1. místě.

Všem hráčům těchto orchestrů a jejich vedoucím patří poděkování za jejich práci a mimořádné výsledky.

Vitásek Miroslav
ředitel ZUŠ