Soutěže školní rok 2005/2006

Výsledky soutěží vyhlášených MŠMT ve hře na dechové nástroje ve školním roce 2005/2006

Ze školního kola, které proběhlo v ZUŠ Hradec nad Moravicí postupovali z 1. míst 3 žáci.

Ve hře na zobcovou flétnu to byla Veronika Cahlová ze třídy uč. Romana Vaňka, která soutěžila ve 2. kategorii

Ve hře na příčnou flétnu postoupila Eva Bradávková v 0. kategorie a Jan Vícha v kategori č. 6 oba ze třídy uč. Magdalény Hrudové.

V okresním kole, které se konalo pro zobcové flétny v ZUŠ Vítkov a pro příčné flétny v ZUŠ V. Kalika v Opavě, skončili všichni na 1. místech s postupem do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo v ZUŠ J. R. Míši Orlová –Poruba a tam skončila Veronika Cahlová na 2. místě. Eva Bradávková a Jan Vícha získali 1. místa ve svých kategoriích.

Náš učitel Milan Bátor získal jako jediný zvláštní ocenění za vynikající kytarový doprovod.

Výsledky soutěže „PRAGUE JUNIOR NOTE“ 8.-11. června 2006, Praha

Tomáš Mludek I. kategorie čestné uznání II. stupně
Jana Hoňková II. kategorie čestné uznání II. stupně
Magdaléna Hrudová II. kategorie I. cena
Dále získala tři zvláštní ceny:
Cenu poroty za provedení D. Scarlattiho Sonáty
Cenu Nadace ČHF
Cenu Českého rozhlasu 3 – Vltava

Žáci ze třídy uč. Dany Peškové

Dne 11. června 2006 hrála Magdalena Hrudová na Koncertě vítězů v Sále Martinů v Praze.

Od absolutního vítězství celé soutěže jí dělily jen desetiny bodů.