Soutěže školní rok 2004/2005

Tento školní rok byl mimořádně bohatý jak v činnosti, tak i ve výsledcích soutěží, které byly vyhlášeny pro základní umělecké školy.
V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Okresní kola

Hra na klavír 1. místa a postup do krajského kola Tomáš Mludek
Jana Hoňková
Magdaléna Hrudová
(žáci uč. Dany Peškové)
Akordeonový kvartet 1. místa a postup do krajského kola Martin Weinhold
Jakub Melecký
Veronika Dubnová
Veronika Fusová
(žáci uč. Marty Kotalové)
Hra na kytaru 1.místo a postup do krajského kola Petr Hruda
(uč. Miroslav Vitásek)
2. místo Veronika Dubnová
(uč. Milan Bátor)

Krajská kola

Hra na klavír 1. místo a postup do ústředního kola Magdalena Hrudová
3. místo Tomáš Mludek
čestné uznání Jana Hoňková
Hra na kytaru 2. místo Petr Hruda
Výtvarný obor práce 3 žákyní byly vybrány na krajskou přehlídku Alice Šteyerová
Kateřina Valíková
Tereza Valíková
(žákyně uč Oldřicha Kolovrata)

Ústřední kola

Hra na klavír 2. místo Magdaléna Hrudová
Výtvarný obor práce vybrané do ústředního kola Kateřina Valíková