Aktivity školní rok 2004/2005

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí vznikla jako samostatný subjekt 1.1.1995, do této doby působila jako pobočka ZUŠ V. Kálika Opava ve stávající budově od 1.9.1989. Od počátku se vyučovalo ve dvou oborech – hudebním a výtvarném.

V hudebním oboru se vyučovalo hře na klavír, kytaru, akordeon, keyboard a na zobcovou flétnu. Skladba nástrojů se postupně rozšiřovala o další, převážně dechové nástroje, byly založeny různé soubory a pěvecký sbor. V současné době se vyučuje, vedle zmíněných nástrojů, hře na příčnou flétnu, klarinet, saxofon a lesní roh. Na škole pracuje taneční orchestr a pěvecký sbor. Kromě těchto těles zde existují i různá komorní seskupení / smíšený akordeonový kvartet, klarinetová, flétnová a kytarová tria a řada různých duet /. V minulých létech ve škole působil i kytarový soubor, jeho činnost bychom chtěli obnovit.

Ve výtvarném oboru se vyučovaly všechny techniky, které stanoví učební plány. Ve školním roce 2001/2002 se výuka rozšířila o keramiku.

Od 1.1.1995 je ředitelem školy Miroslav Vitásek (výuka hry na kytaru). Z kmenových zaměstnanců, kteří na škole působí od vzniku samostatného subjektu, to jsou – Dana Pešková – hra na klavír, Roman Vaněk – dechové nástroje, taneční orchestr, Oldřich Kolovrat – výtvarný obor. Kromě těchto pedagogů v současné době vyučují – Magdaléna Hrudová – flétna, pěvecký sbor, Marta Kotalová – akordeon, keyboard, hudební nauky, Irena Rybová – kytara. Dále je to učitel hry na klavír a lesní roh – Jan Műckstein a učitelé – studenti konzervatoře – Milan Bátor – kytara a Petr Okénka – klavír.

Je nutné se zmínit i o učitelích, kteří v průběhu těchto deseti let na škole vyučovali. Byli to Zuzana Bendíková – výtvarný obor, Miroslav Binar – akordeon, keyboard, Vladěna Dušková – klavír, Ondřej Gillig – kytara, František Jelínek – příčná flétna, Gabriela Kubová – hudební nauky, pěvecký sbor, klavír, Eliška Schindlerová – hudební nauky, klavír, Danuše Smutková – klavír, Kamila Sobotková – akordeon, keyboard, Jaromír Škuta – kytara, Aleš Vítek – klavír.

Již od počátku se žáci zúčastňovali soutěží, které byly vyhlášeny MŠMT i jinými organizacemi, a každoročně se umísťovali na předních místech v okresních a krajských kolech. Z významnějších umístění to bylo 1. místo ve své kategorii a zvláštní ocenění za nejlepší interpretaci českého soudobého autora, které získala Magdaléna Hrudová na prestižní celostátní soutěži „Prague junior note 2002“, jež se konala v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze. V následujících dvou létech se ve velmi silné konkurenci umístila na 2. místě této soutěže.

Stejně jako v oboru hudebním se žáci umísťovali na předních místech krajských kol výtvarných soutěží. Významného ocenění dosáhla naše žákyně Ivana Hrbáčová v mezinárodní soutěži Schankars International Childrens Compentition v Indii, kde se dle zaslaného certifikátu obsadila 8.-9. místo ve své kategorii (r. 1997).

Učitelé ZUŠ připravili řadu žáků ke studiu na školách vyššího stupně:

1995 Silvie Dočkalová, obor hra na kytaru – Konzervatoř Ostrava
1998 Michael Foltýn, obor výtvarný – SUPŠ Opava
1999 Iveta Vitásková, obor výtvarný – SUPŠ Opava
2000 Žaneta Rychtářová, obor výtvarný – SŠUŘ Ostrava
2000 Milan Bátor, obor hra na kytaru – Janáčkova konzervatoř Ostrava
2001 Petr Okénka, obor hra na klavír – Janáčkova konzervatoř Ostrava
2001 Aleš Vítek, obor hra na klavír – Janáčkova konzervatoř Ostrava
2003 Miroslava Týnová, obor výtvarná výchova, český jazyk – Ostravská univerzita

Postupně se rozšiřovala i koncertní činnost. Nyní škola každoročně pořádá velkou řadu koncertů. Jsou to výchovné koncerty pro CZŠ sv. Ludmily v Hradci, ZŠ Žimrovice, ZŠ Skřipov a pro mateřské školy v Hradci, Kajlovci a Žimrovicích. Dále to jsou již tradiční koncerty jednotlivých oddělení (dechového, klavírního, kytarového a akordeonového), na nichž vystupují i různí hosté. Nejpopulárnější a nejvíce navštěvované jsou koncerty „Hraje celá rodina“, „Koncert populárních melodií“ a „Vánoční koncert“.

Škola byla i organizátorem několika významných akcí. V r.1996 se u nás konal seminář ke skladbě a improvizaci vybraných skladeb porotou v rámci národní soutěže v oboru skladba. Na tento seminář byli vybráni i dva naši žáci. V roce 1999 a 2002 jsme byli organizátory okresního kola celostátní soutěže ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT.

V rámci družebního kontaktu města Hradce nad Moravicí s Liptovským Hrádkem na Slovensku jsme pořádali dva koncerty pro hosty z Liptovského Hrádku. Zúčastnili jsme se dvou zájezdů do tohoto města (r. 1997,1999), kde jsme uspořádali koncerty pro místní ZUŠ. Jednou z významnějších akcí bylo i vystoupení našich žáků na Festivalu ve jménu Ludwiga van Beethovena v Glogówku v Polsku v r. 2002.

Každoročně se škola podílí na spolupráci při organizaci Beethovenova Hradce, mezinárodní interpretační soutěže.