Doplňková činnost

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Kurzy  pořádáme  v rámci doplňkové činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí dle Zřizovací listiny ZL/184/2001. Doplňková činnost je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 odst. 2 písm. g). Kurzovní činnost není řízena dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad Moravicí. Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí, v rámci své doplňkové činnosti, nabízí pěvecký a literárně-dramatický kurz. Lektorky kurzů budou mít vždy po zahájení kurzu zpracovaný plán činnosti.

Pěvecký kurz „Zpěvem do 100 let“

Je určen pro ženy a muže, kteří rádi zpívají, mají rádi společnost podobně naladěných lidí různých řemesel a profesí, a zároveň jsou hudbou propojení. Také v dospělém věku je třeba se stále učit novým věcem a tím osobnostně růst. Kurz je určen pro všechny, kteří si rádi plní své dětské sny.

Náplň pěveckého kurzu:

Základem zdravého zpěvu je dech. Při zpěvu dochází k uvolnění těla, prohloubení a otevření komunikace skrze zpěv. Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu, osvojíte si správné dýchání, práci s bránicí a naučíte se správnou artikulaci při žánrově pestrém a také vícehlasém repertoáru.  Užijete spoustu legrace a je možná i hudební spolupráce s žáky ZUŠ v Hradci nad Moravicí.

Lektorka: Olga Golhová

 

Literárně-dramatický kurz

Je určen pro všechny děti a dospělé bez omezení věku a zkušeností kteří:

– jsou divadelně zaměření a chtějí se prezentovat na veřejnosti,

– ale také pro všechny, kteří mají strach veřejně vystupovat,

– bojí se zformulovat na veřejnosti své myšlenky a trémou se jim třesou kolena.

Přijďte se k nám naučit, jak všechny tyto situace zvládat. Bude to zábava a žádný stres. Získáte praxi a jistotu! Budete schopni komunikovat na profi úrovni a budete vítáni!

Náplň literárně-dramatického kurzu:

Děti se v kurzu budou učit správně dýchat, uvolňovat, vnímat a ovládat prostor hlasem i pohybem. Naučí se mluvit na dechu (jako při zpívání), chodit, sedět, ležet a zaujímat jiné pozice úsporné s použitím jen potřebných svalů. Uvolňovat mimické svaly a umět zaujmout lidi. Dále budou mít prostor na prezentaci vlastní tvorby.

Na konci kurzu  se plánuje vystoupení složené z drobných hereckých etud, v prostoru prezentace vlastní činnosti, a besedou s diváky – praktické využití získaných dovedností.

Kurz pro dospělé, bude mít kromě zmíněné náplně a cvičení precizní vyslovnosti, ještě praktické cvičení veřejného vystupování. Od přípravy osnovy projevu, přes způsob, jak se okamžitě zviditelnit a zaujmout, po umění, jak začít a skončit své vystoupení. Budou nacvičovat, co říkat v určité situaci, jak diskutovat, jak disponovat s časem apod.

Lektorka: Gabriela Kaclerová

Podmínky:

●        kurzy jsou kolektivní a to v délce lekcí 60 min. 1 x týdně – minimální počet osob 6 až 8, nebo 120 min. 1x týdně – minimální počet osob 9 a více osob,

●        kurzy budou zahájeny 1. 10. a potrvají ve dvou 4 měsíčních blocích do 31.5.,

●        v době prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) kurzy neprobíhají.

Podmínky uhrazení kurzovného:

platby kurzovného budou hrazeny na první lekci, a to v hotovosti do pokladny školy, vždy za období jednoho bloku

●        první blok potrvá v období  – říjen až leden,

●        druhý blok potrvá v období – únor až květen.

Výše úhrad za kurzy:

Pěvecký kurz:                                1 700 Kč za 4 měsíční blok (120 min. 1x týdně)

Literárně-dramatický kurz:             1 600 Kč za 4 měsíční blok (60 min. 1x týdně)       

Přihlášky:

Předběžná-přihláška LDO 2020-2021

Přihláška Zpěvem do 100 let 2020-2021                       

                                                                 

V Hradci nad Moravicí  26. 8. 2020

Mgr. Marta Scholzová

ředitelka školy