Vítejte

Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí poskytuje žákům studium ve dvou základních oborech – hudebním a výtvarném.

ZUŠ je zaměřena na komorní, souborovou a orchestrální hru. Na škole působí mnoho hudebních těles: Taneční orchestr – Baard´s band, soubory John´s band, Špunt´s band, Akordeon band, Dívčí kapela, rockové kapely, pěvecký sbor a řada komorních seskupení, která školu reprezentují na soutěžích, koncertech a dalších kulturních akcích.