V MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI LIDICE 2015 OPĚT ZAZÁŘILI I NAŠI ŽÁCI

8 žáků naší školy získalo ocenění ve 43. MDVV Lidice 2015 za své výtvarné práce. Soutěžilo se v malbě, kde žáci – Eva Hellebrandová, Adam Šubert získali čestné uznání, dále v grafice, kterou byli rovněž oceněni čestným uznáním žáci Ondřej Novák, Martin Sonnek, Adan Šubert, Martin Vaněk a také ve fotografii, kde zaujala Lenka Ondrejková, která také dosáhla naČR ZUŠ Hradec nad Moravicí - Lidice 2015 čestné uznání. Nejvyšší ocenění – medaili získala v malbě a kresbě Adéla Honová, která je oficiálně pozvána na vernisáž výstavy 30. 5. 2015 do Lidic, kde si i osobně převezme své ocenění. Výtvarníkům a p. uč. MgA. I. Cihelkové blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!