BLAHOPŘEJEME K MIMOŘÁDNÉMU ÚSPĚCHU!

Výsledky celostátní kola soutěže ZUŠ ČR
ve hře na dechové nástroje
Liberec 21. – 24. 5. 2015

liberec

Hra na příčnou flétnu:
1. kategorie
Jonáš Slovák – 2. místo
Ludmila Rosenbaumová – 1. místo
3. kategorie
Anna Hrudová – 1. místo

Cena poroty za interpretaci skladby I. Clarke: Hypnosis

Magdaléna Hrudová – Cena poroty
za pedagogické vedení

 

V MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI LIDICE 2015 OPĚT ZAZÁŘILI I NAŠI ŽÁCI

8 žáků naší školy získalo ocenění ve 43. MDVV Lidice 2015 za své výtvarné práce. Soutěžilo se v malbě, kde žáci – Eva Hellebrandová, Adam Šubert získali čestné uznání, dále v grafice, kterou byli rovněž oceněni čestným uznáním žáci Ondřej Novák, Martin Sonnek, Adan Šubert, Martin Vaněk a také ve fotografii, kde zaujala Lenka Ondrejková, která také dosáhla naČR ZUŠ Hradec nad Moravicí - Lidice 2015 čestné uznání. Nejvyšší ocenění – medaili získala v malbě a kresbě Adéla Honová, která je oficiálně pozvána na vernisáž výstavy 30. 5. 2015 do Lidic, kde si i osobně převezme své ocenění. Výtvarníkům a p. uč. MgA. I. Cihelkové blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

KRAJSKÁ KLAVÍRNÍ A AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA

V pátek  24.4.2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská klavírní přehlídka. Prestižní klavírní akce se zúčastnili žáci, kteří byli vybrání z okresního kola, a mezi které patříla i žákyně Julie Havrlantová z klavírní třídy Petra Okénky. Téhož dne se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konala i Krajská akordeonová přehlídka, kde naši školu prezentoval akordeonista Lukáš Duben ze třídy Marty Scholzové. Obě přehlídky se nesly v přátelském duchu a byly plné skvělé muziky!

Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015

Bohemia_2015_CMYK_sirka

13. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv se uskutečnila 10. – 12. dubna 2015 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Naši školu reprezentovali dva žáci pěveckého oddělení ze třídy Olgy Kitouni Golhové: Jonáš Slovák získal v I. kategorii 2. místo a Kateřina Lebedová ve II. kategorii získala Čestné uznání.

Zpěvákům srdečně gratulujeme!